Thiếu nữ bị xâm hại - một phần lỗi… tại bản thân!

07:20 01/06/2017

Nếu như các cô không dễ dãi nhận lời yêu, không dễ dãi kết bạn qua các trang mạng xã hội; chưa tìm hiểu kĩ lưỡng một người bạn mới đã vội vàng chấp nhận đi chơi tối cùng họ, thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra.

Ý kiến bạn đọc