Thu hồi sách "Những vị Tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc"

16:30 05/01/2015

Thông tin từ Cục Xuất bản, in và phát hành cho biết: Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có quyết định thu hồi xuất bản phẩm "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc" vừa được Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành với lý do: cuốn sách không có tên trong danh mục đăng kí xuất bản (tức là sách xuất bản lậu).

Ý kiến bạn đọc