Thượng tôn pháp luật ở đâu?

08:00 12/03/2015

Đầu năm xin kính giời soi cho hai việc nho nhỏ này thôi. Một là: Bây giờ ở hạ giới lắm chuyện bùng nhùng cà trớn quá thôi. Mùa lễ hội xứ trần này nhiều thì thôi rồi. Đâu đâu cũng lễ hội, từ nay cho đến hết tháng ba âm lịch thì cứ là mênh mang, người đi như nước chảy. Cứ thỉnh thoảng lại thấy đâu đó âm vang tiếng chuông tưởng có đám, thỉnh thoảng lại thấy khói lên nghi ngút, tưởng cháy chợ, té ra là khói hương và khói đốt vàng mã ở lễ hội.

Ý kiến bạn đọc