Tiếp tục điều tra mở rộng vụ làm giả hàng loạt hồ sơ đối tượng chính sách

15:38 05/12/2016

Từng vào sinh ra tử khắp các chiến trường, kết thúc chiến tranh, họ may mắn trở về quê hương với những thương tích, mất mát. Nhận thấy đã có những đối tượng lợi dụng chính sách đối với người có công của nhà nước để làm giả hàng loạt hồ sơ, hưởng lợi bất chính; những chiến sĩ năm xưa ấy đã không thể làm ngơ, họ đã đứng lên, đấu tranh vạch mặt các đối tượng cho dù họ luôn bị gửi thông điệp "cùng chết".

Ý kiến bạn đọc