Tranh cổ động trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19”

21:59 03/04/2020

Một cuộc vận động sáng tác tranh cổ động chống dịch bệnh COVID-19 “thần tốc” chỉ 5 ngày đã được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức và bất ngờ nhận được sự tham gia rất đông đảo của họa sĩ cả nước.

Ý kiến bạn đọc