Trung tâm hiến xác Paris - Descartes: Đống xác khổng lồ trong lòng Paris

14:38 03/12/2019

Hàng trăm cái xác trong một thời gian dài được bảo quản trong những điều kiện hết sức tồi tệ và đôi khi còn được đem ra mua bán. Một sự thật kinh hoàng, gây chấn động dư luận bởi nó vi phạm mọi tiêu chuẩn về đạo đức và nghề nghiệp.

Ý kiến bạn đọc