Tự động hóa chiến tranh và bạo lực có thể sẽ diễn ra?

15:43 05/03/2014

“Ngày nay người ta dễ dàng nhận thấy được một điều: công nghệ đang được tận dụng triệt để và phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Quân sự cũng không nằm ngoài số đó...”. 

Ý kiến bạn đọc