Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu: Không sai nhưng phải thực tế

18:33 14/11/2016

Một lần nữa vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu lại đang được các cơ quan quản lý nghiên cứu để đưa vào dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào năm tới 2017. Và nếu được thông qua thì sẽ thực hiện vào năm 2020.

Ý kiến bạn đọc