Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 - 2017):

Vai trò quan trọng của lực lượng Cheka

22:02 08/11/2017

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các nhân viên Cheka (được thành lập ngay sau Cách mạng tháng Mười, trước cả Hồng quân Công nông) đã trấn áp nội phản, bảo vệ thành công chế độ mới.

Ý kiến bạn đọc