Việt Nam “gắn sao” cho các trường đại học như thế nào?

11:58 26/08/2020

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố hệ thống xếp hạng “made in Vietnam” UPM, đồng thời đã “gắn sao” cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN.

Ý kiến bạn đọc