Việt Nam nghiên cứu thánh công hệ gen ba cá thể trong gia đình

08:00 04/03/2015

Nghiên cứu và ứng dụng các hệ gen người giờ đây không còn là công việc của các nước giàu. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia trên thế giới đã phân tích thành công hệ gen của dân tộc mình.

Ý kiến bạn đọc