Việt Nam tỏa sáng trong mắt bạn bè quốc tế

10:02 27/01/2020

Trong một thế giới đầy biến động của kinh tế toàn cầu năm 2019, Việt Nam vẫn được bạn bè thế giới nhìn nhận như một vùng đất lành cho các hoạt động đầu tư và hợp tác phát triển.

Ý kiến bạn đọc