Viết tiếp bài 72 ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Thừa lượng - thiếu chất

12:00 09/04/2014

Câu chuyện chất lượng đào tạo của giáo dục đại học không phải mới, nhưng con số thất nghiệp đáng báo động, một lần nữa khiến chúng ta không khỏi giật mình. Bởi ai cũng hiểu, có một nguyên nhân căn bản nằm ở chính chất lượng đào tạo. Nhiều chuyên gia giáo dục khẳng định, chúng ta đang thiếu cử nhân, thạc sĩ chất lượng cao. Ở một xã hội mà nhà nhà, người người chạy đua theo bằng cấp thì không biết đến bao giờ, bài toán chất lượng mới được giải quyết để góp phần nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng được nhu cầu hội nhập.
>> Thất nghiệp thanh thản

Ý kiến bạn đọc