Vụ cưỡng hiếp làm thay đổi luật pháp Ấn Ðộ

11:03 12/06/2017

Sau gần một phần tư thế kỷ, Bhanwari Devi nay đã 56 tuổi, người phụ nữ sinh ra ở tầng lớp hạ lưu nghèo khổ, không biết chữ vẫn còn nhớ như in cái ngày bà bị những kẻ ở tầng lớp thượng lưu cùng làng tấn công tình dục.

Ý kiến bạn đọc