WHO đang mất vai trò chỉ huy trong cuộc chiến chống COVID-19

17:48 11/04/2020

Kể từ khi được thành lập vào ngày 7/4/1948, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với 194 thành viên, chưa bao giờ phải đối mặt với đại dịch xảy ra đồng thời trên tất cả các châu lục như hiện nay. Tuy nhiên, thay vì khẳng định vai trò lãnh đạo về vấn đề sức khỏe của người dân toàn cầu thì các ý kiến chỉ đạo của WHO đang gặp khó khăn khi muốn thuyết phục các nước.

Ý kiến bạn đọc