Xử lý đạo nhạc: Vẫn chỉ dựa vào sự tự trọng cá nhân?

15:34 15/08/2016

Đạo nhạc vẫn là một trong những nỗi nhức nhối ít lâu lại được xới lên trong đời sống nhạc Việt. Trong khi chúng ta vẫn còn đang lúng túng trong việc khẳng định và xử lý.

Ý kiến bạn đọc