Ăn xổi - bệnh nan y của nền kinh tế Việt Nam nhìn từ công nghiệp phụ trợ

17:00 08/01/2015

Cũng cần phải xác định ngay là căn bệnh nan y về sự ăn xổi không chỉ trong nền kinh tế nước ta mà dường như nó đã di căn sang nhiều ngành khác.

Ý kiến bạn đọc