Phan Văn Anh Vũ đã thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng như thế nào?

11:54 10/01/2020

22 nhà, đất công sản và 7 dự án đất cơ sở là những “đặc cách” được hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các lãnh đạo cấp dưới tạo điều kiện, chuyển giao cho Phan Văn Anh Vũ toàn quyền quản lý, khai thác sử dụng.

Ý kiến bạn đọc