Sẽ công khai các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

15:57 16/06/2015

Các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao sẽ được công khai rộng rãi.

Ý kiến bạn đọc