Đừng đổ lỗi cho nghèo khó

21:12 25/04/2016

Lên mạng mỗi ngày, dù muốn hay không, đập vào mắt bạn vẫn là những câu chuyện về tội ác, từ ít nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, từ trẻ chưa thành niên đến người già phạm tội, từ những sinh viên được ăn học đàng hoàng đến những tên lưu manh chuyên nghiệp, từ kẻ ít học đến những người có chức quyền…

Ý kiến bạn đọc