Duyệt kế hoạch hành động chống rửa tiền quốc gia

08:00 26/12/2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Ý kiến bạn đọc