Một ngày ở “lò” đào tạo sỹ quan Cảnh sát

10:27 06/03/2019

Chủ trương “Học đi đôi với hành”, “giảm lý thuyết, tăng thực hành” đã và đang được các trường Công an nhân dân (CAND) nói chung, các trường Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng triển khai mạnh mẽ để học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công tác chiến đấu.

Ý kiến bạn đọc