Chuyện những “ông Tây 3 tốt” ở Đà Nẵng

11:13 10/05/2018

Người Đà Nẵng  tự hào khoe với du khách rằng Đà thành giờ có thêm những "công dân" Tây 3 tốt. Đó chính là câu chuyện về những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Ý kiến bạn đọc