Chuyện về một nữ cảnh vệ gần 100 lần bảo vệ các yếu nhân

17:58 12/10/2012

Chị là một trong không nhiều nữ cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ các chính khách, nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam. 20 năm công tác ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chị không nhớ chính xác đã cùng đồng đội tham gia bảo vệ an toàn cho bao nhiêu đoàn, nhưng con số trên dưới 100 nhân vật “VIP” có lẽ còn rất khiêm tốn.

Ý kiến bạn đọc