Diễn đàn dạy bơi qua mạng và nỗ lực của vị Tiến sĩ dầu khí

07:00 27/11/2017

Chứng kiến nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm, ông tự lập ra website, blog phổ biến phương pháp "Bơi tự cứu Dịch cân kinh".

Ý kiến bạn đọc