Hành trình học và làm - câu chuyện cảm động của người thương binh giàu ý chí

17:41 25/07/2016

Trở về từ chiến trường với một bên chân giả, cùng 61% sức khỏe bị mất vĩnh viễn, nhưng bằng ý chí, nghị lực, người thương binh đó đã bước vào con đường kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc