Người góp phần bảo tồn, trao truyền kho trí thức của bác học Lê Quý Đôn

10:26 18/11/2019

Ông Trần Hữu Vĩnh, một người con của quê hương Thái Bình, người đã dành nhiều tâm huyết sưu tầm, lưu giữ và trao truyền lại kho tàng tri thức của bác học Lê Quý Đôn cho thế hệ mai sau.

Ý kiến bạn đọc