Trần Hồng Giang - Trời cho thế nào tôi nhận thế ấy

16:31 20/11/2014

Biết về Trần Hồng Giang qua thơ, qua facebook tôi chỉ biết đó là một thanh niên tàn tật, ngồi xe lăn và làm thơ. Nhìn hình anh trên mạng thấy một khuôn mặt nở nang, đầy cá tính và như thế chưa có thể hình dung hết về con người này.

Ý kiến bạn đọc