2019: Lời tiên tri nào sẽ thành hiện thực?

07:35 06/02/2019

Theo 2 nhà tiên tri được nhiều người thừa nhận nhất, nhà tiên tri thế kỷ 16 Nostradamus và nhà tiên tri mù Vanga, thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2019.

Ý kiến bạn đọc