Phần Lan:

Trả tiền taxi bằng... hát karaoke

16:01 28/07/2018

Nếu bạn thuộc một hoặc hai giai điệu cũ, bạn có thể biến điều đó thành lợi thế của bạn, như dịch vụ taxi nơi bạn trả tiền bằng ca hát đã được thực hiện ở Phần Lan.

Ý kiến bạn đọc