Amish: Tộc người từ chối công nghệ số

16:04 03/01/2018

Ở một xã hội hiện đại như nước Mỹ lại có những con người từ chối nền văn minh hiện đại, không sử dụng mọi tiện nghi của nhân loại như: ô tô, ti vi hay điện thoại... Đó là tộc người Amish.

Ý kiến bạn đọc