Chuyện về giếng thần hai màu nước và khúc gỗ chấn long mạch

16:00 25/08/2015

Bà con tin rằng cái giếng thần giữa bản có từ thời ông Đùng bà Đà đẻ đất đẻ nước. Giếng do những vị thần của núi rừng tạo dựng, dưới đáy giếng các ngài còn yểm một khúc gỗ Nhội để giữ nguồn nước và diệt trừ tà ma đe dọa người dân. Nhờ khúc gỗ đó mà bao đời nay giếng nước vẫn đầy ăm ắp, mang lại no ấm cho bản làng. Thế nhưng nếu vớt khúc gỗ lên, giếng thần sẽ cạn sạch nước.

Ý kiến bạn đọc