Uganda Báo động nạn hiến tế trẻ em để cầu mưa

07:17 17/10/2017

Các thầy phù thủy đang hiến tế trẻ em ở Uganda để cầu mưa, theo một báo cáo mới nhất.

Ý kiến bạn đọc