Dùng laser hạ tên lửa

11:15 05/06/2019

Một cuộc thử nghiệm mặt đất thành công đã đưa quân đội Mỹ tiến một bước gần hơn đến việc đưa laser chống tên lửa lên máy bay của quân đội.

Ý kiến bạn đọc