Giật Washinhgon khỏi tử thần

10:39 27/02/2017

Một nhà khoa học “điên” từng toan dùng máu cừu để giúp George Washinhgon, Tổng thống Mỹ đầu tiên, từ cõi chết trở về cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc