Kịch Haskell Free tòa nhà mang 2 quốc tịch

14:59 07/08/2019

Có một tòa nhà mà chỉ cần bạn đến đó là có thể đến được lãnh thổ của 2 quốc gia Mỹ và Canada một cách hợp pháp, đó là Thư viện và nhà hát kịch Haskell Free.

Ý kiến bạn đọc