Kỳ lạ nghĩa địa heo và sự báo oán của những ông Hợi, bà Hợi

16:48 01/11/2013

Ở vùng đất thuộc hạ nguồn sông Hậu này, người dân Khmer bao đời vẫn tin rằng heo năm móng và heo ba giò là những cốt tinh lang thang của người đầu thai. Nếu trong nhà có một con heo như thế thì cũng đồng nghĩa với việc nhà ấy gặp những chuyện tai ương khủng khiếp, cơm không lành và canh không ngọt. Vậy nên, người ta tìm mọi cách để tống khứ nó đi như một thứ của nợ, một thứ vía không hay.

Ý kiến bạn đọc