Kỳ lạ trang web giúp kiếm bà 2, bà 3

07:28 23/06/2017

Những trang web dịch vụ mai mối hiện nay đa phần chỉ dành cho chế độ một vợ một chồng, nhưng một trang web ở Gaza lại ủng hộ đa thê.

Ý kiến bạn đọc