Mỹ đang bí mật phát triển bom X-quang

09:54 01/07/2018

Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển bom X-quang cấp tiến có thể loại bỏ các khu vực vũ khí hóa học và sinh học một cách an toàn.

Ý kiến bạn đọc