Những cuộc thi hoa hậu trái khoáy nhất hành tinh

15:00 07/11/2015

Daily Mail đã liệt kê những cuộc thi hoa hậu trái khoáy nhất hành tinh.

Ý kiến bạn đọc