Những khách sạn "tái chế" đẹp tuyệt vời

10:49 12/12/2017

Có nhiều thứ tưởng chừng chỉ có nước vứt đi, nhưng những bộ óc sáng tạo tuyệt vời đã biến chúng thành tài sản có giá trị. Ðó là trường hợp của những khách sạn “tái chế” dưới đây.

Ý kiến bạn đọc