Nỗi oan "Làng trắng khăn tang vì cổ miếu nổi giận"

14:03 07/10/2013

Hàng loạt cái chết thương tâm, trái với luân thường đạo lý diễn ra liên tiếp tại vùng đất phía Nam sông Đuống được cho là liên quan tới một cổ miếu "nổi giận". Lý do đưa ra là người sống xâm phạm đến đất ở của người chết nên "âm hồn" về hỏi tội. Có cốt truyện, có chứng nhân, thậm chí có lời xác nhận của ông trưởng thôn, xuất hiện trên mặt báo rành rành.

Ý kiến bạn đọc