Phát hiện mạng lưới giao thương cổ đại ở Việt Nam

16:05 05/10/2017

Một nhóm các nhà khảo cổ học của Ðại học Quốc gia Úc đã khám phá ra một mạng lưới giao thương rộng lớn hoạt động tại Việt Nam từ khoảng 4.500 năm cho đến 3.000 năm trước đây.

Ý kiến bạn đọc