Robot “lớn nhanh hơn chạy”

14:33 31/08/2017

Các nhà khoa học đang nghiên cứu một loại robot có thể phát triển gấp ngàn lần chiều dài ban đầu của chúng, và một người bình thường không thể chạy kịp so với độ dài ra của nó.

Ý kiến bạn đọc