Sáng mắt sau gần 40 năm bị mù

12:00 17/12/2015

Xưa nay chỉ thấy chuyện người đang sáng mắt bỗng dưng rơi vào cảnh mù lòa, chứ chuyện người mù lòa mấy chục năm bỗng dưng sáng mắt như ông Nguyễn Thế Viên thì quả là hi hữu. Kỳ lạ hơn nữa là con mắt của ông sáng lại khi ông đã ở ngưỡng bát thập gần đất xa trời. Từ hồi sáng mắt đến giờ, ông cụ 85 tuổi ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn ruộng vườn, ao cá như một lão nông tri điền thực thụ.

Ý kiến bạn đọc