Số phận đớn đau của "Robinson" trên cù lao Long Phước

15:48 26/06/2013

Tôi không dám nhận mình nhiều chữ nghĩa văn chương để tạc nên một thiên tiểu thuyết kinh điển về Robinson ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn muốn viết, dù thế nào đi nữa đây là một câu chuyện có thật về người đàn ông gần 40 năm sống một mình trên một hòn đảo thuộc địa phận TP HCM.

Ý kiến bạn đọc