Cảnh báo về nhiều loại ma túy mới

16:09 08/06/2017

Theo báo cáo của UNODC, 168 loại ma túy tổng hợp mới mới được phát hiện ở 10 quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc kể từ năm 2008.

Ý kiến bạn đọc