Châu Phi trong vòng luẩn quẩn đói nghèo, tội phạm và nội chiến

10:41 15/10/2020

Ở châu Phi, tình trạng chiến tranh, nghèo đói, thất học, rửa tiền, khủng bố kéo dài đều có nguyên nhân từ tội phạm ma túy, cướp biển và buôn người.

Ý kiến bạn đọc