Công cụ kiểm tra sử dụng cần sa đối với lái xe

20:04 07/05/2019

Thiết bị, được gọi là Abbott SoToxa, có khả năng cung cấp cho Cảnh sát giao thông Canada thêm một lựa chọn được chờ đợi từ lâu.

Ý kiến bạn đọc