Ecuador - "Xa lộ" vận chuyển cocain toàn cầu

12:02 30/03/2020

Ecuador, một đất nước vốn có tỷ lệ các vụ án mạng trên tổng số dân thấp, giờ đây Ecuador lại chính là một "xa lộ" để vận chuyển cocain  của một hệ thống cung ứng với quy mô toàn cầu.

Ý kiến bạn đọc